Salgs og leveringsbetingelser

  Salgs og leveringsbetingelser

 

 

1. Pristilbud
Pristilbud afgives i DKK excl. moms. De bliver først bindende, når Ganpack ApS har bekræftet ordren.

2. Betalingsbetingelser
Betaling af fakturabeløb skal ske i DKK uden fradrag. Ved nye kontakter kan der kræves forudbetaling. Indhentning af accepter sker kun mod godtgørelse af diskonteringsomkostninger og andre omkostninger.
Ved forsinkelse med betalingen betales morarenter på 1,5 % pr. md. Ved bankoverførsler og checks gælder som betalingsmodtagelse den dato, hvor meddelelse om kreditering indgår hos Ganpack ApS. For så vidt de foranstående betalingsbetingelser ændres til fordel for ordregiver, skal denne afholde alle kredit og øvrige omkostninger.

3. Ejendomsforbehold
Den leverede vare forbliver Ganpack ApS´s ejendom, indtil den aftalte pris er betalt fuldt ud, eller de herfor udstedte checks er indløst.

4. Leveringer
gælder Ab Ganpack ApS, medmindre andet er aftalt. Forsendelsen sker for bestillerens regning og risiko. Transportforsikringer tegnes kun på bestillerens udtrykkelige anmodning af Ganpack ApS.

5. For overskridelse af leveringsfristen
er Ganpack ApS ikke ansvarlig, såfremt den er forårsaget af ændringer af ordren krævet af bestilleren eller forhold, som Ganpack ApS ikke er ansvarlig for. Driftsforstyrrelser – både i egen og i fremmede virksomheder, som fremstillingen er afhængig af  forårsaget af krig, strejke, kul eller kraftmangel, svigt af transportmidler, arbejdsindskrænkninger eller force majeure, fritager fra overholdelse af de aftalte leveringsfrister og priser. En heraf betinget overskridelse af leveringsfristen berettiger ikke ordregiver til at hæve aftalen eller gøre Ganpack ApS ansvarlig for eventuelt opståede tab.

6. Ændring af ordre
Enhver ændring af ordrespecifikation, herunder annullering, kan kun accepteres, hvis ordren ikke er taget i produktion

7. Reklamationer
kan kun finde sted inden for en uge efter varens modtagelse. Mangler ved en del af leverancen kan ikke føre til reklamation over hele leverancen. Ganpack ApS har ret til afhjælpning eller omlevering. Vi har ingen videregående forpligtelser som følge af manglen, især er ansvar for følgeskader udelukket.

8. Materiale fremskaffet af ordregiver
uanset af hvilken art, leveres franko til Ganpack ApS.

9. Emballage
af papir eller pap, samt engangs- og EUR-paller faktureres og tages ikke retur.

10. Skitser, udkast og prøvetryk
faktureres, også selv om der ikke afgives ordre.

11. Ophavsret
Ordregiver er alene ansvarlig for at kontrollere retten til mangfoldiggørelse af alle trykforlæg. Ophavsretten og retten til mangfoldiggørelse af egne skitser, udkast, originaler, film og lignende ved enhver fremgangsmåde og til ethvert anvendelsesformål forbliver med forbehold af andre udtrykkelige bestemmelser hos Ganpack ApS. Klichéer, prægeplader, stanseforme og lignende forbliver Ganpack ApS ejendom, medmindre de udtrykkeligt er erhvervet af ordregiver. Stanseforme, film og fortrykte etiketter opbevares kun i 2 år efter sidste leveringsdato.

12. Forsikringer
Hvis de manuskripter, originaler, klichéer, papirer, oplagrede tryksager eller andre indleverede genstande, der er overladt til Ganpack ApS, skal forsikres mod tyveri, brand, vand eller enhver anden risiko, skal ordregiver selv sørge for forsikringen.

13. Satsfejl
foresaget af Ganpack ApS rettes gratis. Derimod faktureres nødvendige ændringer, der ikke skyldes sætterne, ved afvigelse fra trykforlægget, især bestiller- og forfatterkorrekturer, svarende til den hertil anvendte arbejdstid.

14. Korrekturaftryk
Korrekturaftryk kontrolleres af ordregiver for satsfejl og andre fejl og returneres til Ganpack ApS med erklæring om, at de er trykklare. Ganpack ApS hæfter ikke for fejl, der er overset af ordregiver. Telefonisk oplyste ændringer skal bekræftes skriftligt. Ved farvereproduktioner ved alle trykmetoder anses ubetydelige afvigelser fra originalen ikke som berettiget grund til en reklamation. Det samme gælder for sammenligning mellem eventuelle prøvetryk og oplagstrykket.

15. Mer- eller mindrelevering
Ordregiver er forpligtet til at anerkende et større eller mindre resultat af den bestilte vare på indtil -5 til +15%. Ved fakturering af etiketter beregnes der, efter at den sidste levering af paprørne eller papdåserne er foretaget, et udskud på 4 %.

16. Firmatekst og virksomhedsnummer
Ganpack ApS forbeholder sig ret til at anbringe sin firmatekst, sit logo eller sit virksomhedsnummer på leverancer af enhver art i henhold til tilsvarende kutyme eller bestemmelser og den eksisterende plads.

17. Opfyldelsessted for begge parter er DK-3670 Veksø Sj.
15.08.2012