Membranburk – TOPP/ BOTTEN/ STÄNGNINGAR

MEMBRANBURK – TOPP/ BOTTEN/ STÄNGNINGAR

Den rätta lösningen … till varje innehåll!

 

 

Membranburk med aluminiummembran samt lock av syntetiskt material / plast
Aluminiummembran med eller utan avrivningsflik – det ideella emballaget till pulver och
diverse torra produkter såsom matvaror, foder samt kemiska- och medicinska produkter –
då den ger optimalt skydd mot arom och fukt. Membranet säkrar innehållet medan
plastlocket gör att burken kan återförslutas sedan membranet brutits.

Vanligen är membran och platslock monterade vid leverans och påfyllning sker från
bottensidan.

Vanligen är membran och platslock monterade vid leverans och påfyllning sker från
bottensidan.

Ganpack Membrandåsen   Membrandåsen   Ganpack Membrandåsen   Ganpack Kombidåse

Bottenförslutning av syntetisk material / Plastbottenförslutning
Limmad botten av syntetmaterial garanterar täthet och säkrar hög stabilitet.
(Obs! Manuell montering möjlig.)
kombi_topp_bunn_9

Pappbotten
Förslutning av botten med papp säkrar stor täthet och innebär så stor elasticitet att botten
håller även vid kraftig deformering av papptuben.
Ganpack Kombidåse   Membrandåse

Metallförslutning av botten
Förslutning med metall av tubens botten säkrar optimal täthet. Dessutom kan denna
botten levereras med extra skyddslack för direkt kontakt med livsmedel.
Membrandåse låg   Membrandåse låg   Membrandåse låg