Membranburk non-FOOD

Ganpack Lopolight

 

Ganpack Membrandåse 

Membranburken

Non FOOD

Membranburken

Non FOOD
Ganpack membranburk är det ideella emballaget när man önskar se om
emballaget har brutits.
Användningsområden:
• Leksaker och kortspel
• Tobak
• Farmaceptiska produkter som piller eller pulver.
• Pet Food
• Trädgårdsprodukter och kemiske produkter.

Udvändigt kan pappburken vara försedd med pålimmad heltäckande etikett enligt Era önskemål av design och layout. Vi erbjuder hjälp med design och utveckling.

Membranburken kan varieres och skräddarsys speciellt för Er produkt.
• Resultatet blir ett produktspecifikt emballage med Era önskade egenskaper.

Primärt högsta täthet och utmärkta barriäregenskaper
• Optimal sekundär täthet med hjälp av användarvänliga förslutningssystem.
• botten kan bestå av papp, metall eller plast (for manuell förslutning)
• Ø mm – diameter (45, 56, 73, 80, 83, 99 och 116,5 mm)
• Volymen från 50 till 2900 ml
• Variabel höjd

Det ges många fördelar med membranburken, som t.ex:
• Konkurrenskraftig exponering
• Användarvänling – stabilitet, förslutning och förvaring.
• Individuella designmöjligheter.
• Optimalt utnyttjande av försäljningshyllans yta.