Kombidåse Non FOOD Top / Bundlukninger

KOMBIDÅSE – Top/ Bund/ lukninger

Den rigtige løsning…..til ethvert indhold.
Strølåg af kunststof / plastik
Kunststofstrølåget er ideelt til alle typer pulver og granulater. Drejeskiven på toppen af låget, har minimum følgende stillinger, flere små huller, et stort hul og helt lukket.
Ganpack Kombidåse

Metal/blik strølåg med konservesplastlåg ”snap-låg”
Metal/blik strølåget er påbørtlet paprøret. Strølåget er forsynet med store huller, som er lukket på selvklæbende etiket. Til genlukning anvendes medfølgende konservesplastlåg.
Ganpack Kombidåse Ganpack Kombidåse

EasyPeel®låg
EasyPeel®låget erspecielt designet for at tilbydeforbrugernemere komfort, modernitet, sikkerhed og lettere håndtering.EasyPeel® låget er fremstillet som en metal/blik ring, hvorpåen aluminiumsfilm er blevetvarmeforseglet. EasyPeel®låg påbørtles paprøret. Aluminiumsforseglingen fjernes nemt ved træk i den fladt anbragte trækflig. Personer i alle aldre kan let foretage dette. Den resterende del eliminerer risikoen for skader, grundet sine afrundede kanter. Til genlukning anvendes medfølgende konservesplastlåg.
Ganpack kombidåse Food   Ganpack kombidåse   Ganpack Kombidåse

Metal/Blik låg med ståltrækring + konservesplastlåg (SRP-lukning)
SRP-lukningen tilbyder muligheden atkombinerelukningen fra den klassiskeblikdåsemed det miljøvenlige paprør.
kombi_topp_bunn_7   Ganpack kombidåse   Ganpack Kombidåse

Kunststofbundlåg / Plastikbundlåg
Et i limet kunststofbundlåggaranterertæthedog sikrer høj stabilitet.
kombi_topp_bunn_9

Papbund
Ved lukning med papbundlåg i dåsens bund sikres stor tæthed. Endvidere så elastisk at bunden holder selv ved stærk deformering af paprøret.
Ganpack Kombidåse   kombi_topp_bunn_10

Metalbundlåg
Metal/blik bundlåg påbørtlet paprøret sikrer den optimate tæthed. Derudover kan metalbunden indvendig leveres med ekstra beskyttelseslak for direkte kontakt med fødevarer.
kombi_topp_bunn_14   kombi_topp_bunn_13   kombi_topp_bunn_12