Kombiburk

Ganpack Kombidåse

 

kombidaase_food_2 

Kombiburk

Non FOOD
När Ert produkt behöver en extraordinär presentation som skiljer sig från
det vanliga.
• Sprit
• Vin och Champagne
• Kosmetik
• Parfym
• Marknadsföring av olika produkter

GANPACK är en a​v få specialister, som har byggt upp stor expertis kring utveckling och produktion av emballageburkar och som kan hantera även de svåraste uppdrag.

FOOD
Livsmedel, såsom salt, socker och div. pulvertyper, ställer höga krav på emballaget:
• Praktisk lösning till bord och kök.
• Medger direkt fyllning av nästan alla livsmedel som –
Salt, kryddor, pulver, pulveriserat socker, etc.
• Invändig beläggning kan bestå av PE, PET eller aluminium
• Botten kan bestå av papp, metall eller plast (för manuell förslutning)
• Ø mm – diameter 40, 45, 51, 56, 63, 65, 73, 90, 99 og 116,5
• variabel höjd